H1020

品番 ゲージ寸法 税込価格
H1021 1弦 .010インチ ¥88
H1022 2弦 .013インチ ¥88
H1023 3弦 .017インチ ¥121
H1024 4弦 .026インチ ¥176
H1025 5弦 .032インチ ¥264
H1026 6弦 .046インチ ¥363

※表示価格は税込価格です。


H1021 H1021

H1022 H1022

H1023 H1023

H1024 H1024

H1025 H1025

H1026 H1026