H1060

品番 ゲージ寸法 税込価格
H1061 1弦 .009インチ ¥88
H1062 2弦 .011インチ ¥88
H1063 3弦 .016インチ ¥121
H1064 4弦 .026インチ ¥176
H1065 5弦 .032インチ ¥264
H1066 6弦 .042インチ ¥363

※表示価格は税込価格です。


H1061 H1061

H1062 H1062

H1063 H1063

H1064 H1064

H1065 H1065

H1066 H1066