H1070

品番 ゲージ寸法 税込価格
H1071 1弦 .008インチ ¥88
H1072 2弦 .010インチ ¥88
H1073 3弦 .014インチ ¥121
H1074 4弦 .023インチ ¥176
H1075 5弦 .029インチ ¥264
H1076 6弦 .037インチ ¥363

※表示価格は税込価格です。


No Image H1071

H1072 H1072

H1073 H1073

H1074 H1074

H1075 H1075

H1076 H1076