Live Custom Hybrid Oak

バスドラム フロアタム
サイズ(口径×深さ) 24″x16″ 22″x18″ 22″x16″ 20″x16″ 18″x14″ 18″x16″ 16″x15″ 14″x13″
品番 LHB2416 LHB2218 LHB2216 LHB2016 LHB1814 LHF1816 LHF1615 LHF1413
価格(税込) ¥147,400 ¥141,680 ¥135,740 ¥129,800 ¥119,900 ¥82,610 ¥76,780 ¥70,840
タムタム スネアドラム
サイズ(口径×深さ) 14″x11″ 13″x9″ 12″x8″ 10″x7″ 8″x7″ 14″x5.5″
品番 LHT1411 LHT1309 LHT1208 LHT1007 LHT0807 LHS1455
価格(税込) ¥64,900 ¥59,950 ¥55,000 ¥51,150 ¥47,190 ¥55,000
品番 価格(税込) フロアタム タムタム タムホルダー
LHP6F3 ¥182,930 LHF1615 LHT1208 LHT1007 TH945B
LHP4F3 ¥176,990 LHF1413 LHT1208 LHT1007 TH945B