YC61 新製品

名称 日本語 英語
YC61 取扱説明書 [2.8MB] [5.7MB]
YC61 Owner's Manual (TEXT) [149KB]
YC61 取扱説明書 (テキスト版) [157KB] [149KB]
名称 OS サイズ 最終更新日
YC61 V1.02 Operating System Updater - 821.5MB 2020-04-23
Yamaha Steinberg USB Driver V2.0.3 for Mac macOS 10.15-10.12 Mac 3.4MB 2020-03-02
Yamaha Steinberg USB Driver V2.0.3 for Windows 10/8.1/7 (32-bit/64-bit) Win 7.1MB 2020-03-02
名称 日本語 英語
YC61 動作確認済みデバイスリスト [66KB]