YAS-82Z Alto Saxophones

YAS-82Z YAS-82ZA YAS-82ZS YAS-82ZUL YAS-82ZB YAS-82ZG
本体/キイ 仕上げ ゴールドラッカー アンバーラッカー 銀メッキ アンラッカー ブラックラッカー 金メッキ
キイ 指貝 白蝶貝 白蝶貝 白蝶貝 白蝶貝 白蝶貝 白蝶貝
High F♯、フロントF High F♯、フロントF High F♯、フロントF High F♯、フロントF High F♯、フロントF High F♯、フロントF
指掛け 可動 可動 可動 可動 可動 可動
Low C#開き止めメカ
調子 E♭ E♭ E♭ E♭ E♭ E♭
付属品 ケース ASC-820 ASC-820 ASC-820 ASC-820UL ASC-820 ASC-820
付属マウスピース 4CM 4CM 4CM 4CM 4CM AS-4CM
ネック AV1 AV1A AV1S AV1UL AV1B AV1GP