PSR-E463 PORTATONE(ポータトーン)

名称 日本語 英語
PSR-E463 PSR-EW410 Owner's Manual [5.5MB]
PSR-E463 取扱説明書 [4.4MB] [5.5MB]
PSR-E463 MIDIリファレンス [76KB] [76KB]
PSR-E463 PSR-EW410 Data List [233KB]
PSR-E463 PSR-EW410 MIDI Reference [76KB]
スマートデバイス接続マニュアル iOS用 (iPhone/iPad接続マニュアル) [4.6MB] [4.5MB]
MIDI入門 [173KB] [142KB]

電子キーボード カタログ(2020年11月作成)

名称 日本語 英語
PSR-E463 ソングブック(楽譜PDFとMIDIファイル) [13.6MB]
PSR-E463、EW410 動作が確認されたUSBデバイス機器(2020年11月) [78KB]