01V96i

名称 OS サイズ 最終更新日
Yamaha Steinberg USB Driver V1.10.1 for Windows (32bit / 64bit) Win 6MB 2018-06-06
01V96i Editor V1.0.0-3 for Mac for OS X 10.13-10.7 Mac 21MB 2016-02-05
01V96i Firmware V1.02 for Mac Mac 12.7MB 2014-01-21
01V96i Firmware V1.02 for Win Win 6.5MB 2014-01-21
01V96i Editor V1.0 for Win 10/8.1/8/7/Vista Win 25.2MB 2011-12-16
Studio Manager V2 Host V2.3.1 for Win (32-bit) Win 23.9MB 2011-11-04
Studio Manager V2 Host V2.3.1 for Win (64-bit) Win 39.1MB 2011-11-04
Studio Manager V2 Host V2.3.5-2 for Mac OS X 10.13-10.7 Mac 19.7MB 2011-11-04

01V96i Leaflet

名称 日本語 英語
01V96i Editor インストールガイド [868KB] [766KB]
01V96i Editor 取扱説明書 [2.7MB] [2.7MB]
01V96i バージョンアップマニュアル [740KB] [585KB]
01V96i リファレンスマニュアル [10.9MB] [11.3MB]
01V96i 取扱説明書 [2.5MB] [1.9MB]
名称 日本語 英語
CAD Data (01V96i) [1.6MB]
Data Sheet (01V96i) [1.1MB]
MIDI Protocol for 01V96i [463KB]
仕様書 (01V96i) [2.7MB]